1. informacje ogólne

Niniejsza polityka ma zastosowanie do strony internetowej, która działa pod adresem URL: www.ezmobile.pl. Operator strony internetowej i administrator danych osobowych: EZ phone mobile Sp. z o.o. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy GRAZYNY, nr 13/15, lok. 6, miejsc. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526235, NIP PL5272723092, REGON 147472239.

Adres e-mail operatora to info@ezmobile.pl.

Operator jest administratorem Państwa danych osobowych dotyczących informacji, które dobrowolnie podają Państwo na Stronie.

Strona wykorzystuje Państwa dane osobowe do następujących celów:

Newsletter,
Przetwarzanie wniosków według formularza,
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towaru,
Sprzedaż zamówionych usług,
Złożenie oferty lub informacji.

Strona gromadzi informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dane wprowadzane dobrowolnie do formularzy, które są wprowadzane do systemów Operatora.
Zapisywanie plików cookie na urządzeniach końcowych (tzw. “cookies”).


2) Ulubione metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora

Login i punkty wprowadzania danych osobowych są chronione na poziomie transferu (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane do logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytywane tylko na serwerze docelowym. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci haszyszowej.

Funkcja haszu działa w jednym kierunku – nie ma możliwości zmiany jej działania, co jest obecnie nowoczesnym standardem przechowywania haseł użytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. Ponadto, w celu ochrony danych, operator wykonuje regularne kopie zapasowe. Ważnym elementem ochrony danych osobowych jest regularna aktualizacja całego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularną aktualizację elementów oprogramowania.

3. hosting

Strona jest hostowana (obsługiwana technicznie) na serwerze operatora: ezmobile.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o tym, jak korzystać z danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo do przekazania danych osobowych użytkownika innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora. Dotyczy to takich grup odbiorców:

Kurierzy,
operatorzy pocztowi,
operatorów płatności.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora dłużej niż jest to konieczne do wykonania odpowiednich czynności określonych w poszczególnych przepisach (np. w zakresie księgowości). W odniesieniu do danych marketingowych, dane te nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu i przekazywaniu danych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. c) przetwarzania danych osobowych w celu realizacji słusznych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, ale prawo do sprzeciwu nie może być realizowane, jeżeli istnieją ważne podstawy prawne do przetwarzania przeważających nad użytkownikiem interesów, praw i wolności, w szczególności do określania, wykonywania lub obrony roszczeń. Od działań Administratora można odwołać się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania Strony. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane działania, które obejmują automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego przez Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

5. Informacje o formularzach

Strona gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane. Serwis może przechowywać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP). W niektórych przypadkach Serwis może przechowywać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika, który wypełnił formularz. W tym przypadku adres e-mail użytkownika jest wyświetlany wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza, np. w celu przetworzenia wniosku o usługę lub kontaktu biznesowego, rejestracji usługi itp. E. Za każdym razem kontekst i opis formularza wyraźnie wskazuje do czego jest on wykorzystywany.

6. Dzienniki administratora

Informacje o zachowaniach użytkowników na stronie mogą podlegać autoryzacji. Dane te są wykorzystywane do administrowania stroną.

7. Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików cookie. Cookies (tzw. “ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika końcowego na Stronie i są przeznaczone do wykorzystania przez Stronę. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której zostały stworzone, czas, w którym są przechowywane na końcu oraz unikalny numer. Osobą, która umieszcza i uzyskuje dostęp do plików cookie w punkcie końcowym użytkownika Strony jest operator Strony. Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach: do utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), aby użytkownik nie musiał ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej podstronie Strony; do osiągnięcia celów opisanych w sekcji “Ważne techniki marketingowe” powyżej; Strona wykorzystuje dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki, które są przechowywane w punkcie końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, wylogowania się z Witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwały plik cookie jest przechowywany w punkcie końcowym użytkownika przez czas określony w ustawieniach pliku cookie lub do momentu jego usunięcia przez użytkownika. Domyślnie, oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj pozwala na zapisywanie plików cookie w punkcie końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą zmieniać swoje ustawienia w tym obszarze. Przeglądarka internetowa pozwala na usuwanie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na Stronie. Pliki cookie umieszczone na stronie internetowej punktu końcowego mogą być również wykorzystywane przez organizacje współpracujące z operatorem strony, takie jak Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter). Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

8.  Zarządzanie ciasteczkami – jak uzyskać i cofnąć zgodę w praktyce?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zastrzegamy sobie, że wyłączenie plików cookie wymaganych do uwierzytelniania, bezpieczeństwa i procesów dostosowywania może utrudnić i, w wyjątkowych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie z Witryn. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, z której korzystasz, z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Fire Fox, Opera

Urządzenia mobilne: Android Safari (iOS) Windows Phone