Zwrot towaru i anulowanie zamówienia

Procedura zwrotu towarów

Warunki zwrotu/zmiany produktu zakupionego w drodze zamówienia w sklepie internetowym EZ Mobile:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie podobał Ci się lub nie podobał produkt, możesz zwrócić pieniądze zapłacone za produkt lub wymienić je na inny na następujących warunkach:

Od daty zakupu nie upłynęło więcej niż 7 dni kalendarzowych (łącznie z dniem zakupu);
Produkt nie był używany, zachowane zostały jego cechy handlowe i konsumpcyjne (oryginalne opakowanie nie zostało naruszone, zachowane zostały plomby, nie ma żadnych wad ani usterek, zachowana została folia ochronna na ekranie, zachowany został kompletny zestaw produktu);
Towar odpowiedniej jakości i został zakupiony przez nabywcę detalicznego przez osobę fizyczną;
Do sprzedaży towaru dołączone są wszystkie dokumenty (paszport, karta gwarancyjna, paragon fiskalny);
System operacyjny gadżetów elektronicznych (tablety, smartfony, zegarki itp.) nie może być aktywowany;
Urządzenia dostarczone z kartą SIM (modemy i routery wi-fi) nie mogą być zwracane;
Towary zakupione przez osoby prawne i zapłacone bezgotówkowo nie podlegają zwrotowi.

Przy zwrocie zamówienia, zwrot i wymiana towaru odbywa się na faktyczny adres podany w bonie pieniężnym.

W przypadku dostarczenia zamówienia kurierem, zwrot i wymiana towaru odbywa się w dowolnym salonie EZ Mobile.  
  

Po przetworzeniu leczenia klienta, członek contact center skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do EZ Mobile, aby zakończyć procedurę.
Zwrot kosztów zakupu dokonywany jest w gotówce.

Specjaliści z EZ Mobile Salon-Shop lub EZ Mobile Online Shop skontaktują się z Tobą, gdy klient złoży wniosek o zwrot/zmianę przedmiotu zakupionego poprzez zamówienie w EZ Mobile Online Shop:

Sprawdzenie produktu pod kątem zgodności z warunkami zwrotu;
Wykonywanie zdjęć produktu (panel przedni, naklejka pod baterią, wskaźniki wilgotności na baterii lub na samym urządzeniu);
Zeskanuj pokwitowanie (w przypadku zgubienia pokwitowania, klient wypisuje bezpłatne oświadczenie o zgubieniu pokwitowania);
Stwórz aplikację dla kodu zwrotnego/zmiennego;
Weź numer kontaktowy klienta do kontaktu, ponieważ termin otrzymania zwrotu/zmiany kodu towaru wynosi 2 godziny;
Gdy tylko specjaliści otrzymają kod zwrotu/ wymiany, kontaktują się z klientem i zapraszają go do zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru.

Przy zakupie pozycji z płatnością kartą bankową, w celu sformalizowania wymiany przewidziana jest następująca procedura:

pieniądze są zwracane na kartę klienta, z której dokonano zakupu;
środki pieniężne są przekazywane na kartę w ciągu 10 dni, termin otrzymania środków pieniężnych na karcie zależy od warunków banku posiadacza karty;
Nowa płatność dokonywana jest kartą bankową lub płatność gotówką w celu otrzymania nowego towaru;
klient otrzymuje nowy produkt z czekiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków i procedury zwrotu/zmiany towaru zakupionego na podstawie zamówienia złożonego w sklepie internetowym EZ Mobile, mogą Państwo zadać nam pytanie telefonicznie:

+48 730 600821

Warunki zwrotu/wymiany towarów zakupionych dla osoby prawnej na zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego EZ Mobile:

W przypadku wykrycia przez Kupującego wad produkcyjnych Towaru w okresie gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do ich usunięcia, zwrotu lub wymiany Towaru o niewłaściwej jakości w następującej kolejności: w przypadku wykrycia przez Kupującego naruszenia wymagań jakościowych Towaru, Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia żądań Kupującego w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty odbioru i przekazania Towaru Sprzedającemu, jeżeli autoryzowany serwis potwierdzi naruszenie wymagań jakościowych Towaru.

Zwracając lub wymieniając Towar, Kupujący przekaże oficjalne pismo do należących do Sprzedawcy sklepów EZ Mobile w sprawie konieczności zwrotu środków na zakupiony wcześniej Towar lub jego wymiany. Powinna ona określać datę zakupu (datę faktycznego odbioru towaru), nazwę i ilość towaru, numery dokumentów potwierdzających zakup, powód zwrotu i szczegóły dotyczące Kupującego, a także załączać kopie dokumentów potwierdzających.

Sprzedający ma prawo odmówić wymiany/zwrotu towaru o odpowiedniej jakości, towaru z naruszeniem zasad działania oraz wygasłego okresu gwarancji.

Warunki anulowania zamówienia

Zamówienie uważa się za anulowane w przypadku:

odmowa okazania dokumentu tożsamości (przy zamawianiu karty SIM lub urządzenia mobilnego i karty SIM);
odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta;
Państwa nieobecność w uzgodnionym terminie pod podanym adresem i niedostępność pod podanym numerem telefonu kontaktowego.

W przypadku gdy zapłaciłeś kartą bankową, a następnie odmówiłeś realizacji zamówienia, przelane pieniądze zostaną zwrócone na Twoje konto bankowe (kartę).

(откроется в новой вкладке)