Polityka Cookie

Poniższe zasady dotyczące plików cookie określają zasady logowania się i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkownika. Użytkownicy, którzy korzystają z usług elektronicznych.

§ 1 Definicje

Strona jest stroną działającą pod adresem www.ezmobile.pl.
Strona zewnętrzna – strona partnerów, usługodawców lub odbiorców Administratora.
Administrator – telefon komórkowy EZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526235, NIP PL5272723092, REGON 147472239, świadcząca usługi elektroniczne za pośrednictwem strony internetowej oraz przechowująca i udostępniająca informacje o urządzeniach użytkownika.
Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies – dane tekstowe gromadzone w postaci plików umieszczanych na urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje ciasteczek

Wewnętrzne pliki cookies – pliki, które są umieszczane i odczytywane z Urządzeń Użytkowników Systemu Informatycznego Serwisu
Zewnętrzne pliki cookie – pliki umieszczane i odczytywane na urządzeniach użytkowników IT na zewnętrznych stronach internetowych.
Session cookies to pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez stronę internetową lub usługi zewnętrzne podczas jednej sesji tego urządzenia.
Po zakończeniu sesji, pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.
Trwałe pliki cookie to pliki, które są umieszczane i odczytywane przez stronę internetową lub usługi zewnętrzne z urządzenia użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki nie są usuwane automatycznie po sesji, chyba że użytkownik ustawił urządzenie na usuwanie plików cookie po sesji.

§ 3 Zabezpieczenia Przechowywanie i mechanizmy odczytu.

Mechanizmy przechowywania i odczytu plików cookie nie pozwalają na zbieranie żadnych danych osobowych ani żadnych poufnych informacji z urządzenia użytkownika. Przenoszenie wirusów, koni trojańskich i innych robaków na urządzenie użytkownika jest praktycznie niemożliwe.

Wewnętrzne pliki cookie – Wewnętrzne pliki cookie używane przez Administratora są bezpieczne dla urządzeń użytkownika.

Zewnętrzne pliki cookie – Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookie od partnerów strony.

Lista partnerów jest zawarta w dalszej części Polityki Plików Cookie.

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki cookie

Poprawić i ułatwić dostęp do strony internetowej.
Administrator może przechowywać w plikach cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika w Serwisie w celu poprawy, usprawnienia i przyspieszenia świadczenia usług w Serwisie.
Logowanie – Administrator używa plików cookie do logowania użytkowników do Serwisu. Marketing i reklama.
Administrator i zewnętrzne strony internetowe używają plików cookie w celach marketingowych i do reklamowania Użytkowników.
Dane statystyczne.
Administrator i zewnętrzne strony internetowe używają plików cookie do gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń użytkownika lub statystyki zachowań użytkowników.
Dane te są gromadzone w celu analizowania i ulepszania strony internetowej.
Opieka społeczna.
Administrator i zewnętrzne strony internetowe używają plików cookie do obsługi serwisów społecznościowych.

§ 5 Miejsca zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z zewnętrznymi stronami, a Strona nie umieszcza ani nie używa zewnętrznych plików cookie. Możliwości zdefiniowania warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Urządzeń Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i usług zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania i dostępu do danych zapisanych plików cookie. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach przenośnych są dostępne na stronie: Jak wyłączyć obsługę plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć wszystkie zapisane do tej pory pliki cookie korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika, z którym korzysta z usług Serwisu.

§ 6 Wymagania dotyczące strony internetowej

Ograniczenie przechowywania i dostępu do plików cookie na urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji witryny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie funkcji Serwisu, jeżeli Użytkownik w jakikolwiek sposób ograniczy możliwość zapisywania i odczytywania plików cookie.

7. Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików cookie. Cookies (tzw. “ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika końcowego na Stronie i są przeznaczone do wykorzystania przez Stronę. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której zostały stworzone, czas, w którym są przechowywane na końcu oraz unikalny numer. Osobą, która umieszcza i uzyskuje dostęp do plików cookie w punkcie końcowym użytkownika Strony jest operator Strony. Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach: do utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), aby użytkownik nie musiał ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej podstronie Strony; do osiągnięcia celów opisanych w sekcji “Ważne techniki marketingowe” powyżej; Strona wykorzystuje dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki, które są przechowywane w punkcie końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, wylogowania się z Witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwały plik cookie jest przechowywany w punkcie końcowym użytkownika przez czas określony w ustawieniach pliku cookie lub do momentu jego usunięcia przez użytkownika. Domyślnie, oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj pozwala na zapisywanie plików cookie w punkcie końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą zmieniać swoje ustawienia w tym obszarze. Przeglądarka internetowa pozwala na usuwanie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na Stronie. Pliki cookie umieszczone na stronie internetowej punktu końcowego mogą być również wykorzystywane przez organizacje współpracujące z operatorem strony, takie jak Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter). Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

8.  Zarządzanie ciasteczkami – jak uzyskać i cofnąć zgodę w praktyce?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zastrzegamy sobie, że wyłączenie plików cookie wymaganych do uwierzytelniania, bezpieczeństwa i procesów dostosowywania może utrudnić i, w wyjątkowych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie z Witryn. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, z której korzystasz, z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Fire Fox, Opera

Urządzenia mobilne: Android Safari (iOS) Windows Phone